Saturday, June 18, 2011

నీ మౌనం


నీ మౌనం 


నీ మౌనం ఎంత పదునైనదో తెలుసా ? మాటలు రాని గొంతుని చీల్చి 
భావనలా ముత్యాలను రప్పించగలదు ....
నీ మౌనం ఎంత వెచ్చనిదో తెలుసా ? కరుడు కట్టిన 
కోపమనే మంచును ఇట్టే కరిగించ గలదు .....
నీ మౌనం ఎంత తుంటరిధో తెలుసా ? రాగం 
తెలియని పెదాల వీణపై నవ్వుల రాగం పలికించగలదు ...
నీ మౌనం ఎంత సాహసో నీకు తెలుసా ?? 
ఎంతటి పట్టుదల కొమ్మనైన ఇట్టే వంచగలదు ....
                                                         ....(mercy)