Saturday, June 30, 2012

సంతకం


అమ్మ
కంటి కాటుకతో పెట్టిన దిష్టి చుక్కే
తన సొంతమయ్యానని
తాను చేసిన తొలి సంతకం

నా చిట్టి చేతులు పట్టుకొని
చిన్ని వేళ్ళు ముద్దాడుతూ
గుండెపై నా అడుగులు వేయనిచ్చి
తన ప్రతి ఛాయను నాకివ్వడమే
నాకు తెలిసిన నాన్న సంతకం

పాలు కక్కుతూ ఏడ్చిన ప్రతిసారి
తన కోక నాకు ఓదార్పు
తన మంగళ సూత్రాలే గమ్మత్తైన
ఆటవస్తువులు
తను ఇచ్చిన ఆమె పోదిగిలిలోని
వెచ్చదనమే  అమ్మమ్మ సంతకం

పడుతూ లేస్తూ తొందరగా ఎదిగి
ఏదో చేయాలని
త్రవ్వి త్రవ్వి రహస్యాలను చేదించాలని
మట్టిలో "నే" ఆడిన ఆటలన్నీ
ఎప్పటికైనా నే తనకి సొంతమని
ఒంటికే అంటుకొని
కనిపించేలా చేసిన మట్టి సంతకం

అన్నీ జ్ఞాపకాల కన్నా ఎక్కువే
ఊపిరికి ఉనికినిచ్చే నిన్నా మొన్నల
నేటి నాలో 
మరిచిపోలేని విలువైన ముద్రలే 

Friday, June 29, 2012

ప్రేమ అక్షయ పాత్ర

తను ఎప్పుడూ నా రెప్పలపైనే 
కరుగుతూ కళ్ళలోకి 
కలలుగా ఒంపుతూ

వచ్చేపోయే కలలలో తన కొరత ఇంకా
ఉండదని హామీ ఇస్తూ 

వెచ్చని చీరకట్టి 
స్వచ్చమైన మల్లెలు పెట్టి 
నవ్వుల పట్టీలు కట్టి
మోహపు కాటుక పెట్టి
నేనున్నా అంటూ సవ్వడిచేసే
గాజులు తొడిగి
ప్రేమ అక్షయ పాత్రని నడుమున పెట్టుకొని
కళ్ళకి తాళాలేసే తన పదిలమైన
ముద్దును చెక్కుడు బిళ్ళగా

గుండె శబ్దాన్ని రాసిచ్చా
రాత్రంతా తన సొత్తుగా

ఇక ఆలస్యం ఎందుకని గోల చేస్తున్న కళ్ళు
అమృతాన్ని సేవించాలని ఎదురు చూస్తూ
పిలుస్తున్నాయి గోముగా--{@ BY- Mercy Margaret (26/6/2012...10.30pm ) @}--
ఆకు పరదా వెనక దాక్కుని 
దొంగ పిల్ల 
ఎలా చూస్తుందో చూడు
నా పలకరింపుల తొలి చినుకు తనని తడమగానే 

తన వైపే
చూస్తున్నాన్నా అని
తొంగి తొంగి చూస్తూ
అప్పుడప్పుడే నేర్చుకున్న
సిగ్గునంతా ఒలకబోస్తూ

ఓర చూపులతో
మనసు ఉక్కపోతను
చల్లార్చే మంత్రం ఏదో ఇప్పుడిప్పుడే
నేర్చి నా మీద ప్రయోగిస్తూ
తొందరపెడుతూ గుండెని
మైళ్ళు పరుగెత్తిస్తూ

విచ్చుకున్న నుంచి దాచి
పరువాల సిగ్గు
తొలకరిన నన్ను కలిసే
వేళ కోసం ఎదురుచూస్తూ
గాలితో తను పంపిన మూగ మనసు ముచ్చట్లు
నన్ను చేరాయా లేదాని వాకబు చేస్తూ

ఎంత నేర్చిందో చూడు
నా మరదలు పువ్వు ..
కురిసేవరకు నాతో చిలిపి గొడవ
పడుతూ ...
పిలిచి పిలిచి ఇప్పుడేమో దొంగాటలడుతూ...

-దొంగ పిల్ల...!!

♥--{@ BY -Mercy Margaret (26/6/2012...3.55am) @}--♥

ఏం చేసావో

కన్నీటి చిక్కదనంతో 
కలల పొంగులను 
కంటి తీరాలకు తెస్తూ ..

పెనవేసుకున్న చూపుల 
భావాలని ఆపమని 
రెప్పలతో ఒప్పందం..
చేసుకుంటూ 

వర్షంతో సరసాలటలో
అలిసిన నేల
చెమటసుగంధం గుండెలో .
దాచుకుంటూ

మేఘాలన్నీ కుప్పనూర్చి ...
నీ నిట్టుర్పుల సెగ దాడి నేదుర్కోడానికి
ప్రయత్నం చేస్తూ

నీ ఊహలు అమృతమని
అతిగా సేవించా ..

ఏం చేసావో .. నీ మత్తులో కూరుకుపోతున్నా
ఇక చావో రేవో

♥--{@ BY- Mercy Margaret (23/6/2012) @}-- ♥

Friday, June 22, 2012

-"నా పెన్సిల్ తెగ షార్ప్ 

ఏది నీ బుగ్గ పట్టు "-"పో పో నేను నేర్పానుగా నీకు


బడాయి పోకు "


రెండవ తరగతి గది ఇంకా


ఆ పెన్సిల్ గుర్తుల్ని చూపిస్తూ 

...

విరిగిపోయిన పెన్సిల్ ముక్కలని


చేతిలోకి తీస్కుంటూ ...నేనూ- తనూ


ఆనాటి బుంగమూతి


అలకలకి కన్నీటి పలకరింపులు

చెప్తూ ..


అప్పటి నేస్తాలం


రెండు చేతులను ప్రేమచాలనం చేసుకుంటూ .

రాలిన ఎర్రతురాయి పూలని దోసిళ్ళలో నింపుకొని

అప్పటిలాగే ఒకరిపై ఒకరం విసురుకుంటూ


వర్షంతో సరసాలడి అలిసిన

నేల చెమటసుగంధాన్ని గుండెల్లో నింపుకొని

ఆ జామ బండి కధలు చెప్పుకుంటూ

వేయలేక అడుగులేస్తూ

తన ఒడిలో నుంచి బయటకు

ఒత్తిడితోనే జారిపోతూమళ్ళీ అదే మరజీవితం ..

కొనసాగించే నిజ జీవిత నటనకు లోలోనే

సంబాషణల రిహార్సల్ వేసుకుంటూ ...

--{@ ♥ By -Mercy Margaret (22/6/2012 ...2.00 pm ) ♥ @}--

_______________________________________________________

Thursday, June 21, 2012

కన్నీటిపుష్పాల రాయబారంఒక్క క్షణం 
దాయకు 
నీ కళ్ళేమో చెపుతున్నాయి 

రెప్పల ఆనకట్టలు దాటి
ప్రవాహమై బయటకొస్తూ
నీ కన్నీటి
బిందువుల్లో నన్నే చూపిస్తూ
ఏవో చెప్పాలనుకుంటున్నాయి

హృదయంతో రహస్యఒప్పందం
చేసుకొని ..
బయటపడకుండా భావాలని ఆపమని
ఎంత లంచం ఇచ్చావ్ ఆ కనురెప్పలకి?

ఎప్పటి వెచ్చని చెమ్మని
ఇంకా గుర్తుంచుకున్నాయేమో అవి
నువ్వు దాయలేని మనసు అద్దాన్ని
నా కనులపై ప్రేమతో ప్రతిబింబిస్తూ ...

పెనవేసుకున్న చూపుల తనువులని
ఇంకా గుర్తుంచుకున్నాయేమో అవి

మనసు పంపే రాయబారం
ఆ కన్నీటిపుష్పాలై ...
హృదయంతో విభేదిస్తూ
నాపైవున్న ప్రేమని దాచుకొని
నువ్వు లోలోపల
హృదయపు గొంతునులిమితే చూడలేక చూస్తూ

ఈ ఒక్క క్షణం ఆపకు
వినకుండా ఆ వియోగ గీతాన్ని
నీ హృదయపు గొంతును కోయకు ..
--{@ ♥ BY- Mercy (21/6/2012 8.00pm ) ♥@}--
__________________________

Tuesday, June 19, 2012

చిట్టి పొట్టి జ్ఞాపకం

చిట్టి పొట్టి జ్ఞాపకం 
________________

తమ్ముడు నీకోక పేజి నాకొక పేజి .. 

పద పడవలు చేసి ఆడుకుందాం 

నేను చేసిస్తాను నువ్వు ఉండు .. 


చిమ్పెస్తున్నావ్ కదా 

ఇదో ఇటు వైపు నాది వేస్తాను ..

అటువైపు నీది సరేనా ఎవరది మున్దేల్తుందో చూద్దాం

నీది ముందేల్తే నీకు నా చోకోలేట్ ఇస్తా ..

మరి నాది ముందెల్తే నీ చోకోలేట్ ఇవ్వాలి సరేనా

అయ్యో నీ పడవ బోల్తాపడి కొట్టుకు పోతుందే ..

ఏడవకు అమ్మ వింటే నన్ను కొడ్తుంది రా ..

పట్టు ఈ చోకోలేట్ కుడా నువ్వే తీస్కో ...

అమ్మ పిలుస్తుంది పరుగెట్టు పదా .

దొరికమంటే ఇద్దరికీ దెబ్బలే ..

హే వానా ఇక్కడే వుండు మళ్ళీ వస్తాం.. పోవద్దు

లేదంటే అమ్మకి కనిపించవో

నిన్ను చెవి మేలేస్తుంది ...


!♥♥ By- MERCY .. ఇలా ఆడుకున్న నా బాల్యం మళ్ళీ వస్తే బాగుండు .. అప్పటి ఆ ప్రేమాప్యాయతలు 

తిరిగొస్తే బాగుండు ...18/6/2012 ♥ ♥)

__________________________________________________

Sunday, June 17, 2012

ఐ లవ్ యు ... నాన్నా..


నాన్నా నువ్వంటే చాలా ఇష్టం ..
ప్రపంచంలో ఉన్న ఎంత తీపి వస్తువైనా
నాకు "నాన్న" పిలుపు తర్వాతే

మొదటి సారి నా నుదుటిపై
నువ్వు పెట్టిన ముద్దు తో ..
నేను నీ స్వాస్థ్యం అయ్యా ..

నా చిట్టి చిట్టి అడుగులు
నీ చేతులపై వేయించి
నడిపిన క్షణాలు అమ్మ చెపితే విని
నీ ప్రేమకు నేను అభిమానినయ్యా ..

నాకు మొదటి అక్షరాలు నేర్పి ..
నాకు జ్ఞానపు దీపం వెలిగించిన
రోజు నా జ్ఞాపకం వస్తే
నీ కోసం ఆజన్మాతం
సేవ చేసిన తీరని ఋణంఅవుతా....

ఈ రోజుటి నేను నిన్నటి
నీ చుపుడువేలే లోకం
అనుకున్న పసిపానవుతా
ఆ చేతి వేళ్ళతో కలిపి నువ్వు
పెట్టిన ప్రేమ ముద్దలతో
కడుపు నిమ్పుకుంటా ..

అక్షర జ్ఞానంతో పాటు
లోక జ్ఞానం నేర్పెప్పుడు
ఇప్పుడు నాకవసరమా అని విసుక్కున్నా
ఈ జనారణ్యంలో ఎలా బ్రతకాల్లో
నేర్పిన నిన్ను మెచ్చుకుంటా ...

నాతో నీ స్నేహం
నా స్నేహితులందరికన్నా
గొప్పది నాన్నా...
ఆ స్నేహమే నాకు
వేరే వాళ్ళతో ఎలా స్నేహం
చేయాలో నేర్పింది అందుకే
నీ మాటలు నేర్చ్సుకునెందుకు
నేను ఎప్పుడు నీ విధ్యర్దినే అవుతా ...

చీకటిని వెలుగులతో నింపమని
నువ్వు చెప్పే మాటలు
నాకు ఎప్పుడు
మార్గదర్శకాలే నాన్న

అన్యాయాన్ని సహించక
అందరికి ప్రేమ పంచి ..
ఆపదల్లో ఉన్నవారి పట్ల జాలి పడి
సహాయం చేసి
కొడుకుగా నీ భాద్యతలు నెరవేర్చి
తండ్రిగా మమ్మల్ని
కడుపులో పెట్టి చూసుకుంటూ
మన ఇంట్లో మహారాజువైన
నువ్వే నా హీరో ...

నాలో నీ పోలికలున్నాయని
వాళ్ళు వీళ్ళు అంటునప్పుడు
ఎంత సంతోషమో
నీ ప్రతిబింబంలా నేనుండాలని కోరిక నాన్నా ..
కాని చిన్న బాధ కొడుకును
కాలేక పోయానని ...
అయినా పర్లేదు కోకుడుకిచ్చే
ఆనందం కన్నా ఎక్కువిస్తా న్న
ప్రమాణం చేయగలను నాన్నా...

ఎప్పుడు .. నువ్వే
నా హీరో నా గురువు ...
దేవుడి తర్వాత నాకు
అంతటి వాడివి కుడా...
నీ ప్రేమకి నేను జీవితాంతం
ఎంతిచ్చినా తక్కువే
కాని మీ అమ్మలా మాత్రం
చూసుకుంటా నాన్నా..
రాయలేక పోతున్న అన్ని
జ్ఞాపకాలను మనసులోనే దాచుకుంటూ ....
ఐ లవ్ యు ... నాన్నా..( dedicating this to ma beloved dad .. love you dady )
♥ By - Mercy Margaret 17/6/2012 10.30 am )

Saturday, June 16, 2012

నా మూర్ఖత్వం
నా మీద నాకే అసహ్యం 
నా మూర్కత్వం నా ముందు 
నిలుచున్నప్పుడు 
నాకు నేనే అందవిహీనంగా 
కనిపిస్తున్న నిజం 
నన్ను నేనే అసహ్యంగా 
చూడలేక చూసుకుంటునప్పుడు...

ఎదుట నిజమే ఉన్నా 
ఒప్పుకోలేక నసుగుతున్నప్పుడు 
కంటి ముందు వెలుగును 
చీకటితో పోలుస్తూ 
కారణాల్ని లెక్కిస్తునప్పుడు ...

స్వేఛ్చ పుష్కలంగా బహూకరించినా
బానిసత్వంలోనే ఉండడానికి 
ఇష్టం చూపిస్తూనప్పుడు 
ప్రేమ కౌగలించుకుని నేనున్నా అన్నప్పుడు 
అనుమానంతో దానిని 
దూరం చేసుకున్నప్పుడు ...

అక్షరాల వెలుగుల్లో నన్ను నేను 
చూసుకుంటూ .. లేని జ్ఞానం 
ఆర్జించే   క్రమంలో  అన్నీ తెలుసనుకొని 
డాంబికం ప్రదర్శించినప్పుడు ...

వికసించిన పువ్వు నవ్వు కన్నా 
ముళ్ళ కఠినత్వాన్ని చూస్తున్నప్పుడు 
ఒక్క అడుగు ముందుకు వేయకుండా 
గమ్యాన్ని నిందిస్తున్నప్పుడు 
సుఖాలన్నీ అనుభవిస్తూ తృప్తి చెందక
భాదల లోగిలి ముందు నిల్చొని 
లేవలేనన్నట్టు ...

ఎంత బద్ధకం నాకు 
నాలో నేను తొంగి చూడకుండా 
నేనే అంతా అయినట్టు భ్రమిస్తూ 
ఓటమిని ఒప్పుకోలేక గెలుపుకు 
తలుపులు మూస్తూ ... 
మిగిలి పోతున్నా ఒంటరిగా 
ఎవరికీ నేను పట్టనట్టు ... 

అందుకే ...
నా మీద నాకే అసహ్యం 
నా మూర్ఖత్వం  నా ముందు 
నిలుచున్నప్పుడు 
నాకు నేనే అందవిహీనంగా 
కనిపిస్తున్న నిజం 
నన్ను నేనే అసహ్యంగా 
చూడలేక చూసుకుంటునప్పుడు,,,!!

♥ BY- Mercy (15/6/2012 ) 11.26 pm ♥

Thursday, June 14, 2012

ఎవరు వీళ్ళు ?సమయం రాత్రి ఎనిమిది 
బస్సెక్కి కూర్చున్న .. 
కిక్కిరిసిన జనం 
ఒకరిలా ఒకరు లేరు 
ఒకరి గురించి ఒకరికి తెలియదు 
ఈ సమయంలో ఇంతమంది 
ఏ ఏ పనుల గురించి ఎటెల్లి వస్తున్నారో ..
నాలాగే  అందరూ.....

అలారంతో ఉదయపు పరుగు 
మొదలుపెట్టి 
ఉరుకులు పరుగులతో 
రోజంతా
విసుగుతూ .. నసుగుతూ 
అరుస్తూ ..అల్లరి చేస్తూ  .. 
నవ్వుతూ.. ఏడుస్తూ .. 
పడుతూ లేస్తూ .. 
సాదిస్తూ .. వదిలేస్తూ 
గెలుస్తూ .. ఓడిపోతూ .. 
బ్రతుకుతూ చస్తూ ...
చస్తూ బ్రతుకుతూ ... 
ఎవరెవరో జీవితాన్ని వెదుకుతూ 
ఎందఱో జీవితాన్ని చాలిస్తూ ... 
ఎటు వైపు ఇంతమంది 
ప్రయాణం .. 
ఎటు నుంచి వస్తున్నారు 
ఇంతమంది జనం ..? 

చివరికి అదే స్థలం .. 
ఆరడుగుల లెక్క అందరికి సమం 
ఎటు చూసినా .. 
కుప్పలు పోసిన మాంసపు ముద్దలాగే
కనిపిస్తూ 
ఏ మాంసపు ముద్దకు ఏ ఆట నిర్ణయించాడో
ఆ జగన్నాటక సూత్రధారి 

ఎన్ని పూలు వికసిస్తున్నాయో ఈ క్షణం 
ఎన్ని వాడి రాలి పోతున్నాయో మరు క్షణం 
పూచినంత సేపు పడ్డ ఆనందం 
మరో నిమిషం ఉండదే ?
ఎటు ప్రయాణిస్తున్నారు ... ఇంతమంది 
ఎటు పరుగులు తీస్తున్నారు 
ఈ మాంసపు ముద్దలు .. 

బస్సు దిగుతున్నా  
నా గమ్యం ఇక్కడికేనా  అని ఆలోచిస్తూ 
నా పరుగు కారణం 
తెలుసుకోవాలని .. 
"నేను "ఎవరో తెలుసు కోవాలని 
నన్నే ప్రశ్నించు కుంటూ .. 

♥By- Mercy  (14/6/2012 )♥
__________________________________________

Monday, June 11, 2012


ఏంటో నేను పిలవకుండానే 
కన్నీళ్లు కట్టలు తెంచుకుని 
వచ్చేస్తున్నాయి ..
కళ్ళగుండా  
నువ్వు రాసిన రాతలు 
రహదారులు వేసుకొని 
గుండెలోకి చేరి 
సున్నితంగా 
నా మనసు కప్పుకున్న 
పొరను స్పృశించగానే ... 

ఎవరు నువ్వు - ఎవరు నేను 
ఎక్కడి సంబంధం 
రాత పరిచయాలేగా 
రాయిపై చెదిరిపోకుండా 
రాతలు చెక్కినట్టు 
గుండెపై సున్నితంగా 
నీ ప్రభావాన్ని 
చూపిస్తున్నాయి .. 

రాయలేక పోతున్న కలం 
ఆలోచనల్లో అక్కడే ఆగిపోయిన 
నా హృదయం 
ఒక్కసారి నన్ను నీలో చూపిస్తూ 
నా మనసుకు ఆలోచనలకు  
అయిన అంగవైకల్యాన్ని 
ఎత్తి చూపిస్తూ  .. 

చూడు ..
కారుతున్నకన్నీరు 
గర్వపడుతుంది .. 
అవి వృధా అవడంలేదని 
అభినంధనల సుమాలై
నీ చేతిని ముద్దాడి 
నీ పాదాలు తాకాలని ..

ఇదో హృదయమంతా 
నీ భావాలు ఆలోచనల తరంగాలే 
ఏదో రాయాలని 
నీకు సమర్పించాలని కోరిక
కాని ఏంచేయను?
నీ రచనా లోకంలోనే ..
అక్కడే ఆగిపోయి ఇంకా 
నీతో అడుగులు వేస్తూ .. 
నువ్వు రాసిన ఆ సన్నివేశాలని 
నా కళ్ళతో చూస్తూ ..
నన్ను మైమరిచిపోయా 

దేవుడు కనిపిస్తే 
వరం అడగాలని వుంది 
వెనక్కి వెళ్లి నన్ను బాల్యం నుంచే
నీతో పాటు పెరిగే స్నేహితురాలిని 
చేయమని ...  

(dedicating to the person who made me to write this with his writing what a wonderful part of the novel ... and how great he is really to be .. there will be only few who know how to use the life given by God and I can say he is one of them who gonna be a history maker .. 11/6/2012) 

Sunday, June 10, 2012


తను ఎగిరిపోయింది ..
జ్ఞాపకంగా తన పంజరాన్ని వదిలి 
తలుపు తీసిన నాకు కృతజ్ఞతగా 
నా చేయి వేలు కొరికి ..

ప్రాణమే అనుకున్నా 
ప్రతి రోజు అలా దాన్ని చూస్తూ ..
కావలసినవన్నీ ఇచ్చా అడక్కుండానే 
అని సంబరపడుతూ ..
బంగారు పంజరం .. 
అందమైన అలంకారం .. 
ఆకలి అనకముందే ఆహరం 
కాని ఏనాడు ఆత్మీయంగా 
నవ్వుతున్నట్టు కనబడలేదే ..?

నాదే ననుకొని రోజు 
గోడు వెల్ల బోసుకున్నా ..
ఎంత ఓపికగా విన్తుందో
అని ప్రేమ పెంచేసుకున్నా 
కాని మౌనంగా రోదిస్తూ 
సహనం ప్రదర్శించింది అనుకోలేదు 

ఒక రాత్రి మూలుగుతూ
రోదిస్తున్న స్వరం వినిపించింది 
గుట్టుగా మనసులో దాచుకున్న
భాదనంత ఏడుపుతో కక్కుతూ 
దాని బాధ ఆ పంజరంతో చెపుతూ ..

తన మనసు నెక్కడో 
వదిలి తను ఇక్కడ వుంటూ ..
తన ప్రేమతో తిరిగిన
ఆకాశ వీధులు   , అడవి మార్గాలు 
ప్రకృతితో స్నేహాన్ని మరువలేక 
నాకోసం ప్రేమ నటిస్తూ ..
అనుక్షణం చస్తున్నట్టు ..
తన దేహమే ఇక్కడ ..తన మనసు 
తన ప్రేమ దగ్గర వదిలి ..
జీవిత నాటకాన్ని కొనసాగిస్తూ 
ముగిస్తున్నట్టు .. 

అది విన్న నా మనసుకు 
కోత తప్పలేదు 
నటించే ప్రేమను నాదాన్ని చేసుకోలేను ..
నా గుండె పంజరమని భావిస్తూ 
జీవచ్చవపు సహగమనం 
సహజీవనం నాకెందుకు ..అని 
తను కోరుకున్న స్వేఛ్చ 
తనకిద్ధామని...నాకేలాగో లేదు 
తన సంతోషమైన తనకు 
తిరిగి ఇస్తానని ... 
నా హృదయ పంజరం తలుపు తీసా ... 


తను ఎగిరిపోయింది ..
జ్ఞాపకంగా తన పంజరాన్ని వదిలి 
తలుపు తీసిన నాకు కృతజ్ఞతగా 
నా చేయి వేలు కొరికి ..

Saturday, June 9, 2012

ప్రకృతి కాంత .

తను ప్రకృతి కాంత ...
వంకరలు తిరిగే తన శిరోజాలు
దాహం తీరని కారు మబ్బులు ..
తన సూటి చూపుల
నొదిలి స్వంతం చేసుకొనే
కనుల కొలనులో కలువల
విప్పారిన సోయగాలు ...
నుదురు పచ్చని పచ్చిక పరిచి
మేఘాలు వర్షిమ్చేందుకు
ఎదురు చూసే తాపసి మైదానం ..
ఆ పెదాలు
చంద్రుని బిగికౌగిట బందించి
చల్లదనాన్ని దొంగాలించే
చుక్కల సాహసం ..
ఆ పుట్టు మచ్చ ..
అందానికి అర్ధం చెప్పి
ఆనందంగా అలా సంతకం చేసిన
ప్రేమ విరామ విరహ చిహ్నం ...
ఇక వర్ణించే సాహసం చేయలేను ..
తనని చూస్తు వుండే సమయాన్ని
వృధా చేయలేను .. 

Friday, June 8, 2012

నీ డైరీలో జ్ఞాపకాన్నినన్నూ .. నాతో పాటు 
నువ్వూ .. గడిపిన క్షణాలను 
ఇలా డైరీలో దాచావు 

రోజంతా ఆ పెజీల వెనక 
నీ శ్వాస ,
ఎప్పుడు తగులుతుందో అని 
ఎంతో  ఎదురుచూస్తుంటా ...

ఏ సమయం నేను గుర్తొచ్చి 
ఈ పుస్తకాన్ని తెరుస్తావేమో  అని
అక్షరాలపై  ఎక్కి కూర్చొని 
అలాగే చూస్తుంటా ..
నువ్వు వచ్చేవరకు ...

నీ పెదాలు తాకి 
నీ నుదుటిని స్పృశించి 
నీ చేతుల్లో పరవశించే కలంతో 
గడుపుతూ కొంతసేపు ఆనందిస్తా ..

ఎవరైనా డైరీని 
ఇటు అటు కదిపారా ...?
నువ్వేనేమో అనిఆరాటంతో
 అక్షరాలూ భావాలను కలగలిపి 
నీవు నిర్మించిన 
సింహసనాలు ,సౌధాలు ,
లోతులు ,అగాధాలు 
దాటుకొని ..నువ్వు 
డైరీ తెరిచే  సమయంలో 
నీ చేతి వేళ్ళు  
ముద్దాడటం కోసం . .
ఎంత పరుగెత్తి వస్తానో ..

ఆ వచ్చే క్రమంలో దెబ్బలు 
తగిలించుకున్న సందర్భాలెన్నో ..
ఒక్కోసారి గ్లాసులో నీళ్ళు 
ఒలికి .. ఆ సిరాతో కలిసి 
నన్ను సిరామయం చేసి 
అందవిహీనం చేసి .. అక్షరాలు  
నన్ను ఎక్కిరించాయని 
నీకు తెలుసా ??

ఒక్కో పేజి ముగుస్తూనే 
ఇంకో పేజీకి  నన్ను ముద్దుగా 
తీసుకొని వెళ్ళే నీ 
చేతి వేళ్ళంటే నాకు మహా ఇష్టం ..

అప్పుడప్పుడు ,ఎపుడో పెట్టిన
గులాభి ,నా తల వెంట్రుక ,
చేతి రుమాలు ,తిని పారేసిన 
చాక్లెట్ కవరు , చిరు వస్తువులు 
డైరీలో నువ్వు దాస్తునప్పుడల్లా 
నువ్వంటే ప్రాణానికే ప్రాణం 
అనిపిస్తుంది సుమా ...
"ప్రేమ కూడా కుళ్ళుకునేలా 
ప్రేమిస్తావు మరి "...

అర్ధరాత్రులు నీతో గడిపే 
సమయం 
రంగు రంగుల .. ఆలోచన 
హరివిల్లుల్లో నువ్వు నన్ను 
త్రిప్పుతుంటే .. ఆ క్షణాలు 
నాకెంత ఇష్టమో 

అలసిపోయి నిద్రలో 
నీ గుండెపై అలా డైరీతో పాటు 
నన్ను పడుకోబెట్టుకుంటే
నీ శరీర సుగంధం చాలు 
ఇలా ఉండిపోవచ్చు ... 
జీవితాంతం అనిపిస్తుంది ..

ఇంకేం చెప్పను ..??ఇక రా ..!
ఎదురుచూపులు చూడలేను 
ఇవ్వాళా ఏ రకంగా నన్ను 
అలరించి ..అలంకరించి 
హత్తుకుంటావో అని ..     
ఎదురు చూస్తున్న 
నీ జ్ఞాపకాన్ని....
నీ డైరీలో నీ అక్షరాలతో 
సజీవంగా నీకోసం ఎదురుచూసే 
నీ జ్ఞాపకాన్ని .. ♥♥

BY-Mercy Margaret (6/6/2012)
Tuesday, June 5, 2012

విడుదల

విడుదల 
**********
నేను బయటపడ్డా ..
నేను పడ్డ ఆ గుంటలో నుండి 
బయటపడలేని జిగటగల ఊబి 
అపవాది అనే దొంగ త్రవ్విన 
గుంట నుండి 
పడి కూరకు పోవడమే కానీ 
బయటపడలేని ఊబి నుండి  ..  

మునిగిపోతూ కేకలు వేసా 
కూరుకు పోతూ  సహాయం కోసం 
అర్ధించా ..
ఎవరెవరో వచ్చారు సహాయానికి 
శక్తిలేక .. పట్టులేక .. జ్ఞానం లేక 
నన్ను లాగుతూ వాళ్ళు పడిపోయి.. 
కొందరు 
చూస్తూ హేళన చేస్తూ 
వెళ్ళిపోయిన ఇంకొందరిని చూసి ..
రోదిస్తున్నా .. 

లోలోపలికే లాగుతున్న ఊబి 
నా ఊపిరినే నులిమి 
నా జీవాన్నీ జీవితాన్ని 
లాగేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్న 
దానితో పోరాడుతూ .. ఓడిపోతూ
సహాయం కోసం ఎదురుచూస్తూ 
మూలుగులతో విడుదల కోసం 
నిట్టూరుస్తూ మొరపెడుతూ 
కోల్పోతున్నా నన్ను నేనే 
అనే సమయంలో ....

ఎటు నుంచో స్వరం 
నా చేయి పట్టుక్కో మని 
ఆ చేతినుంచి కారుతున్న రక్తం 
నా నుదుటిపై పడి  
నా కళ్ళకి తేట నిచ్చి 
నా ఎండిపోయిన ఆశలను .. జీవితాన్ని 
తిరిగి జీవంతో నింపి 
నా చేతిని పట్టుకొని బయటికి లాగి 
ప్రేమగా నన్ను హత్తుకుంది 

తలపై ముళ్ళ కిరీటం  
పక్కలో బల్లెందించడం వల్ల  
అయిన గాయం 
నన్ను ఆ గుంటలో నుంచి లాగడానికి 
తను చెల్లించిన పరిహారం ..
ఎందుకు ఇంత త్యాగం నాకోసం అని 
అడిగిన ప్రశ్నకు ... 
నిన్ను ప్రాణం పెట్టేంత ప్రేమిస్తున్నానని 
తను చెప్పిన సమాధానం 

ఏమివ్వగలను ఇంతటి విడుదలకు 
నీ ప్రేమకని అడిగా 
నా కుళ్ళిపోయిన హృదయం 
గుంటలో పడి మురికి 
అంటుకున్న నేనే  కావాలన్నది 
ఆ స్వరం 
నా గుండె ఏడుస్తుంది 
మేకులు దించిన ఆ పదాలను 
ముద్దాడుతుంది 
కన్నీటితో తన పాదాలు కడిగి 
నా ప్రేమ అత్తరును తనకి పూస్తూ ..
జీవితాంతం తన పాదాల దగ్గర 
చోటుచాలని సంతోషిస్తుంది .. 

సిరి సిరి మువ్వలు (ఫెంటోస్)చుక్కల్ని కోద్దాం వస్తావా..?
నా ప్రేమకి వాడిపోని పూలు కావాలట ..!!


నవ్వడం నేర్పే మాస్టారు -
కావాలి .. నా కన్నీలకు ..!!

తన నిచ్వాస సెగతగిలి 
కర్పూరంలా కరిగిపోతున్న మనసు ..!!

ఆ నుదుటిపై అడుగేసి 
సాహసం చేశా .. సింధూరంలా మారి బందీనయ్యా ...!!

నా పెదాలపై వాలిన
 రంగుల సీతాకోక చిలుక ... నీ జ్ఞాపకం .!!

ఆ సొట్ట బుగ్గల్లో ..
సిగ్గుపూ మొగ్గలా నేను .. !!

ఆకాశంలో నీ ప్రేమ చల్లా ..
నక్షత్రాలై నన్ను చుట్టుకున్నాయి ..

పిచికారి చేసి వెళ్ళు .
జ్ఞాపకాలపై నీ ప్రేమ కౌగిలి జల్లు !!

నాతో ఉన్నావన్నఅబద్ధమే హాయిగుంది ..
నిజంగా నువ్వులేని శూన్యం కన్నా ...!!

వెలుగై వస్తావా చెప్పు .
చీకటి కౌగిలి వదిలేస్తా ..!!.

తేలికైపోదా హృదయం ...

నీ మాటల మధువు తాగి ...!!

నన్ను హత్తుకోవా .. ??
నా ఒంటరితనం నీదయ్యేలా ...!!

ఎంతో చెప్పాలని ఉదయిస్తా .. 
నీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ అస్తమిస్తా ...!!


నీ గుండె లోతెంతని
కళ్ళను - ప్రశ్నిస్తే ... కన్నీళ్లనడిగి తెలుసుకోమంది ...!!

ఈ రోజు నవ్వు చెల్లించలేదు .. 
అందుకే నా శ్వాస జప్తు చేసుకున్న ప్రేమ ...!!

నీ పేరు వినగానే ... 
నవ్వు వెనక పెదాల ఆలింగనం చూడు .. .!!

జ్ఞాపకాన్ని ఇప్పుడే కోసి .. 
అనుభవాల సిగలో అలంకరించా ..!!

సముద్రపు హృదయం పరుగు .. 
తీరాన్ని హత్హుకునే వరకు ...!!

గుండె నిండా నమ్మకం  నింపింది 
అమ్మ .. ఈ ఉద్యోగం వస్తే చీర తీసుకెల్తా ....!!

జారవిడిచిన పట్టుదల .. 
సోమరితనానికి దొరికిందట లాక్కోపో ..!!

గెలుపు జోళ్ళు .. 
ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమ్మరు...!!

కలం చచ్చిపోయింది .. 
సిరా అంతా నీకోసం ఒలికించి ...!!

త్రవ్వుతున్నా నా కోసం .... 
చీకటి దారుల్ని వెలుగు జాడల్ని ...!!

గాయం గానమాలపిస్తే... 
నువ్వే ఆ పాటకి పల్లవి,నేను చరణం ...!!

నీదైన ఏదో జ్ఞాపకం ...
నిశబ్దాన్ని చీల్చి నన్ను హత్తుకుంది ..!!

ఎండతో ఎవరు రమ్మన్నారు ..
వానా ?? హత్తుకోలేదని ఎవరేడ్వమన్నారు .....

తన అసంతృప్తి అసహనం .. 
నా గుండెని మంట పెట్టే నిప్పు కణం ..

పగిలిన కుండ పూలతొట్టి
ఇప్పుడు .. ఆలోచన దారుల్లో జ్ఞానం వెదుకు ...


జ్ఞాపకాల దుస్తులు ..
వయసుతో పాటు పెరుగుతూ ..

మధుర జ్ఞాపకాల కోక 
చుట్టి నీ గుండెపై వాలా సీతాకోకచిలకై ..