Friday, December 31, 2010

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 
***********************
వెళ్తున్న సంవత్సరం అలా నా హృదయ ఫలకం పై
తన జ్ఞాపకాలను చెక్కింది ...
నీతో నా స్నేహం ఎంత అందమైనదో 
చెప్పకనే చెప్తున్నట్టు దానికి నగిషీలు దిద్దింది ....
వస్తున్న సంవత్సరం దాన్ని ఎక్కడ మించి పోతుందో అని ఆలోచనలో 
పడింది ....
కానీ నేస్తం రోజు రోజు కూ క్రొత్తపుంతలు  తోక్కతూ   
అంతకంతకు అందంగా తయరవ్తుంటే రోజుకే 
మన స్నేహం మీద అసూయ కలుగుతుంది చూడు ...
నీ నవ్వు కుడా అందుకు సాక్ష్య మిస్తుంది ....
నేస్తమా,,
మన స్నేహపు కొమ్మకు పూసిన ఈ సంవత్సరం రాలిపోకుండా 
మనసు పుస్తకంలో చివరి పేజి కాకుండా 
చిరునామాగా  మలిచి వాడిపోనివ్వకుండా 
మన స్నేహపు శ్వాస నింపుతా..
వికసించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న 
నూతన వత్సర పుష్పానికి 
మన స్నేహ మాధుర్యం నింపి అందమైన స్మృతుల 
మారుతాలు...
మైమరిపించే సంతోషపు గుభాలింపులు 
మనల్ని విడిచిపోకుండా 
అందరూ మనల్ని చూసి అసుయపడేలా చూస్తా ...
నన్ను నమ్ము మన స్నేహం సాక్షిగా 
నన్ను నమ్ము రానున్న సంవత్సరం సాక్షిగా .... 
(by mercy )