Wednesday, December 15, 2010


నేస్తమా నీ కోపం ...
చల్లగా నను తాకే మలయమారుతం ...
మనసును ఆహ్లాద పరిచే భ్రమరం చేసే 
ఝుంజూ  నాదం ...
అలా పశ్చిమానికి వాలే సంధ్యా రాగం ...
అందులోంచి విచ్చుకునే జాబిలీ కుసుమం 
నేస్తమా నీ కోపం ..........
(by mercy)