Sunday, February 12, 2012

ముళ్ళ పొదను కుడా పూతీగలా 
అల్లుకు పోవడమే ప్రేమేమో ..!!?
నటిస్తున్నావని  తెలిసిన 
జీర్ణించుకుని ..మార్పులేకుండా 
నీతో ఉండడమే ప్రేమేమో ..!!?
మోసం చేస్తున్నావని తెలిసినా 
వెనక్కి తగ్గకుండా నీతోనే వుండడం 
ప్రేమేమో ...!! ?
నమ్మకాన్ని వమ్ము చేసావని తెలిసినా 
మళ్లీ అదే నమ్మకంతో నిన్ను హత్తుకోవడం 
ప్రేమేమో ...!! ??
హింసించి అయినా
నా ప్రేమ పొందుకోవాలనుకోవడమే 
నీ దృష్టిలో ప్రేమేమో !!?
నాకు అర్ధం కానీ ప్రతిది ..
అర్ధం చేసుకునే అవసరం లేకుండా 
నీ చుట్టూ నా మనుసుని తిప్పుకునేదే నీ ప్రేమేమో ..!?