Monday, October 11, 2010

మనసు మాట
మనసు రోదన మరో మనసుకు అర్దమైతే 

మమతానురాగాలు  ఎందుకు ఏడుస్తాయి??
మంచి తనానికి ఒంటరి తనం ఎందుకుంటుంది ??
స్నేహానికి ఎడబాటు ఎందుకు మిగులుతుంది?
ఆవేదన ఆక్రోశంగా ఎందుకు రూపుదలుస్తున్ది ..?
అభిమానం అర్ధం లేనిదానిల అభాగ్యపు మాటలెందుకు 
పలుకుతుంది ??
నీ కోసం సర్వం త్యాగం చేయగలననుకునే ప్రేమ 
అవమానం పాలై దురదృష్టపు చేతుల్లో పడి శీలాన్ని 
కాపాడుకోటానికి పోరాటం ఎందుకు చేస్తుంది ...
ఆలోచించు ..!!!
మనసుకు నమ్మకమనే ఊపిరి అందించు ..
ప్రేమ గెలవడానికి నీ అభయపు 
అండనివ్వు .....నువ్వూ ...
(by mercy)