Wednesday, September 21, 2011

నీతో కాదు

నీతో కాదు 

నా ప్రాణం తీయడం నీ వల్ల కాదు ..
జ్ఞాపకాల సముద్రంలో ఏ మూలనో దాగుంది ....
నా ప్రాణం తీయాలంటే నా జ్ఞాపకాలను ఆవిరి చేయాలి ..
సముద్రమంత జ్ఞాపకాలను ఆవిరి చేయాలంటే ..
ఎన్ని ఆశల సూర్యులు ఉదయించాలో నువ్వే చెప్పూ......??!!
                     ..... (mercy)