Thursday, March 24, 2011

నీలా నేనెందుకు లేను 
నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు నన్ను 
వేదిస్తున్న ప్రశ్న ,,, 
నువ్వు చేసుకున్న అదృష్టమా?
నేను చేసుకున్న దురదృష్టమా ?
అని అడగాలన్నంతగా ఎగిసే 
ఆక్రందన ?
యెద నిండా ముళ్ళున్న ఎలా నవ్వగలవని 
ముళ్లన్నీ లేక్కిన్చుకున్న భయమే లేనంత 
ధైర్యంగా ఎలా ఉండగలవని ?
రాలి పోతావని తెలిసి కూడా ఎలా 
నవ్వుతూ ఉండగాలని 
ఒక్కో రేకు రాలుతున్నా అంత ధీమా ఎక్కడ్నుంచి 
వస్తుంది అని ....   ( by mercy)