Friday, January 6, 2012

కనులకు విందు చేసే
 నా రంగుల కల నీవు 
నా మనసును ఊరట పరిచే
 మోహన రాగానివి నీవు ..
హృదయపు అంచుల్లోంచి
మనసు లోతులోక్కి 
దూకే జలపాతనివి నీవు ...
మొగ్గలాంటి నా కోరికలను 
పుష్పింప చేసే 
కోమల స్పర్శ నీవు ..
మాటలే రాని నాతో 
భావుకాతను వ్యక్తం చేయిస్తున్న 
భావోష్ణ శక్తివి నువ్వు ..