Monday, January 30, 2012

నా జ్ఞాపకాల మైలురాళ్ళ పై 
నీ ముఖ చిత్రమేల ?
నాకై వినిపించే సంగీతానికి నీ పేరు 
అది ఎలా ... ?
ప్రేమ మధువుకు తప్ప 
ఇంత కైపు దేనికి కలుగు ?
నువ్వు నీ జ్ఞాపకం నాకు 
సంధ్యా వేళ పిల్లన గ్రోవి స్వరం ..!!
నీ మాటల వెన్న 
నా హృదయ గాయానికి మందు ..!!
నా ఉదయం నీ ప్రేమామృతం 
తోనే మొదలు ..!!
అల్లంత దూరాన కలిసీ కలవని 
భూమి సముద్రం కాదు మనం  
ఎగసి పడుతూ తీరాన్ని చేరి
ప్రేమను సాదించుకునే  సైనికులం ..!!
నేను  దైవ కులం ..
నాది ప్రేమ కులం ..!!