Thursday, July 12, 2012

ఆమె అతను

ఆమె : శ్వాస నిశ్వాసల పోటి ... 
గెలుపు మాత్రం నాలో దాగిన నీది 

అతను :రెండు శ్వాసల సుగంధం ఒకటైతే పోదా ఓటమి గెలుపుల రూపం.. పోదా స్వేదంలో కరిగిన దూరం.. నీది నాది కాని . . నూతన సవ్వడి నిర్వచించే నవ నాడి 

ఆమె : స్వేదపు దారులు వెతుకుతు పరిమళా నాస్వదించి మర్చిపోయా ..సమాధానాల వేట ఎలా చేయను అని

అతను :ఉన్నావా నా తలగడలో దాగిపోయవా శ్వాసవై

ఆమె : దాగిపోయి చెవిలో గుస గుస లాడుతున్న వినిపించానా ?

అతను :ఈ వేడి నీ శ్వాస దేనా కరిగిస్తోంది

ఆమె :స్వేదంలో చల్లదనం భయపడుతుంటే దైర్యం చెప్పాలే

అతను: ఊ
మాటలు భలే నేర్చావే ?

ఆమె : సాంగత్య దోషమే కదా.. ఓటమి ఒప్పుకోలు పత్రం పై సంతకం చేయండి

అతను :కలిపిన గోరు ముద్ద తినిపిస్తూ .. చాలు చాలు ఇవ్వాల్టి గెలుపు నీదేలే అని నవ్వు చుక్క సంభాషణకు ...♥

--{@ BY- mercy @}- (12/7/2012) @}--