Wednesday, November 23, 2011

నీ కళ్ళలోకి చూసా 
సుడులు తిరుగుతున్న కన్నీళ్ళు 
ఏవో చెప్పాలను కుంటున్నాయి ..!!


నా చేతిని గట్టిగ పట్టుకున్న నీ చేయి
నా చెయ్యితో మాట్లాడుతుంది 
విశ్వప్రయత్నం చేస్తున్న కానీ నా మనసున్న భ్రాంతిలో 
అర్ధం చేసుకోలేకపోతున్నా ...!!


నీ నిట్టూర్పుల్ని అర్ధం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నా...
నీ గుండె లోతులోంచి ఉబికే భావాలను అర్ధం 
చేసుకోవాలని .. కాని అదేదో నీ కనులను 
చూస్తూ నిచేష్టురాలనయ్య ఏం చేయాలో తెలియక ,,!!


కనులు మనసుకు తలుపులు అంటారు కదా 
నువ్వు నీ భావాలను బయటికి రాకుండా 
ముసుకు వేద్దామని ప్రయత్నించినా..
అర్ధం చేసుకోలేనంత పిచ్చి దాన్ని కాదు కదా..!!
నీ కన్నీటి భాషను అర్ధం చ్సుకోలేనంత 
వెర్రి దాన్ని కాదు కదా ..!!
(By Mercy)