Tuesday, September 4, 2012

'స' కి బదులు 'చ'సదువు సదువు
అన్న మాటని దాటుకేల్లాలని 
'స' కి బదులు 'చ' ని 
నాలుకకి 
కుట్టుకోవాలని  
చాల ప్రయత్నమే చేశ్నా 
ఏం  లాభం 

కుండ ఎక్కడ మట్టితో 
తయారయిందో 
ఆ మట్టిరుచే 
నీళ్ళ కొస్తుందిగా   
నా నాలుకకి తెలంగాణా 
అంటుకొని పోయింది 
కాదు కాదు 
తెలంగాణా నా నాలుకయ్యింది

మొదటి సారి రుచి చూసిన 
అమ్మ పాల రుచయ్యింది