Thursday, March 8, 2012

మమతాను రాగాలు పంచుతూ 

పెంచుతాను కడుపులోనుంచే 
అమ్మనై ...
ఆత్మీయను రాగాలు నేర్పుతూ 
సాగుతాను అడుగడుగునా 
తోబుట్టువునై ....
ప్రేమాను బంధాలు  రుచి చూపుతూ 
కూడుతాను ఇరుకటుంబాలను  
ఆలినై, అర్ధాంగినై ,
చెలినై ,నిచ్చెలినై ..
సామిప్యాలు సమస్యలను తెల్సుకుంటూ 
ప్రోస్త్సహిస్తూ బలపరుస్తాను 
ఆడబిడ్డనై.. 
వృద్దాప్యంలో కూడా లాలిస్తూ 
అనుభవాలు నెమరు వేస్తూ 
జీవితాన్ని  నేర్పుతాను 
అమ్మమనై.. 
మూర్తీభవించి అణువనువు 
సహనం ..క్షమా .. జాలి .. కరుణలకు 
మారు పేరై

ఎవరు అంగీకరించినా ... అంగీకరించకున్న
నా అస్తిత్వాన్ని 
ఎవరు బలపరిచినా .. ప్రోత్సహ పరచకపోయినా 
నా ఆత్మ విశ్వాసాన్ని ..
ఎవరు దైర్య పరిచినా లేకున్నా 
నా జయపజయాలని ..
గురై నలిగి పోయినా మోసానికి 
కీచకుల దురశాలకి 
కరిగి పోతున్నానని  తెలిసినా 
జీవిత చక్రంలో 
నన్ను నేను మరిచిపోతున్నా .. 
సాగుతున్నా ..
అబలనై .. సబలనై ..ఆత్మ బలాన్నై
నేను స్త్రీనై ..