Monday, March 19, 2012

నీ మాటల ద్రాక్షలు 
ఇంత తీయనా ?
నీ చూపుల బాణాలు 
ఇంత పదునా ?
నీ శ్వాస వదిలే గాలి 
ఇంత వెచ్చనా ?
నీ పేరులో పదాలకు 
ఇంత మాధుర్యమా ?
నీ చేతి స్పర్శకు 
ఇంత సౌఖ్యమా ?
నీ ఆలోచనే ఇంతా సుఖమైనా 
ఎలా ఉండగలను నిన్ను వదిలి 
క్షణమైనా ..