Thursday, March 22, 2012

ఎంత భాగ్యం ...

యేసు 
నిన్ను చూచిన కనులకు 
ఎంత భాగ్యం ...
నీ సమయంలో నైనా పుట్టకపోతిని ..!!
యేసు 
నీ మాటలు విన్న చెవులకు
ఎంత భాగ్యం...
నే లాజరు నైనా కాకపోతిని ..!!
క్రీస్తు 
నిన్ను తాకిన చేతులకెంత భాగ్యం..
మగ్దలేనే మరియనైన కాకపోతిని ..!!
యేసు
నీ శ్వాస తాకిన శరీరాలకెంత భాగ్యం 
నే నీ శిష్యులలో ఒకడినైన కాకపోతిని ..!!
క్రీస్తు 
నీ చేతులు తాకిన జీవితాలకెంత భాగ్యం 
శవమై తిరిగి లేచిన యాయిరు కుమార్తేనైన 
కాకపోతిని ..!!
యేసు ... నన్ను తాకుము 
నా క్రీస్తు నీ మాటలతో హృదయ శుద్ధి నిమ్ము ..
నిన్ను చూడగా నా కనులు వెతుకుచుండగా 
నీకై పరుగెత్తగా నా పాదములే 
నీవిగా చేసి 
నీకై నేను యేసు 
నాకై నీవుగా ...