Sunday, April 29, 2012

ఫెంటోస్

తన కన్నీళ్లు .. 
నా మనసున వేసవికోపానికి చన్నీళ్ళు ..


ప్రేమా... నువ్వున్న కలలన్నీ...
నా హృదయంపై పండిన గోరింటాకు ..


ఇంకెంత కాలం ఈ నా ప్రపంచం 
నీ జ్ఞాపకాలు తింటూ గొంగళిపురుగునై...


భావాలన్ని నింపినా తన
గుండె నిండదే ??.. దానికెంత స్వార్ధం ...?


నేను అడివి మల్లెను ..
నాలోని తేనె తప్ప నేను కాలేనా నీ ప్రేమ ...??


నా హృదయం గాజు పంజరం 
అందులో నుంచే ప్రపంచం చూడు .. 

ఇది అనుమానపు మాటా ? లేక అతని ప్రేమ మాట ?