Friday, November 30, 2012

నీ పేరుపొగలు పోగలుగా నీపేరు

నా పెదాల వనాలను పలకరిస్తుంది
వింటున్నావా ?
* * * * *
జీవితపు మలుపు చివర నీ పేరే
నాకు మజిలీ అయి కనిపిస్తుంది 
* * * * * 
ఉదయం పొగ మంచులోంచి ఒక కిరణం 
నీ పేరేనా ?
నా కళ్ళను పొడుస్తూ నిన్ను వెతికేలా 
నా మెలుకువవుతుంది 
నువ్వే నా ఆలోచన ఊటవా ?
* * * * * 
నా గాయానికీ నువ్వు బాగానే పరిచయం 
నువ్వు కనబడగానే స్రవిస్తున్న రక్తంతో 
నీ పేరును కలవరిస్తుంది 
ఔషదమనా ?? లేక ఆరొపిస్తూనా ??
* * * * * * 


నా గమ్యం నువ్వేనా ?

(16/11/20)